หมวดหมู่: บ้าน

บ้าน คือ ที่อยู่อาศัยที่ให้ความอบอุ่นใจแก่ผู้อยู่อาศัย คำว่าบ้านอาจมีความหมายรวมถึงอาคารหรือห้องพักที่ใช้พักอาศัยด้วย หรือที่อยู่ บริเวณที่เรือนตั้งอยู่ ถิ่นที่มีมนุษย์อยู่

บ้านรูปตัวแอล

บ้านรูปตัวแอล การสร้างบ้านที่ไม่ได้สร้างเต็มสี่เหลี่ยม ของขนาดแปลงที่ดินทั่วไป จะช่วยทำให้อากาศภายใน บ้านเกิดการถ่ายเทได้สะดวกมากขึ้น […]