สรุปภาษีที่ดิน63

สรุปภาษีที่ดิน63 สรุปภาษีที่ดินรวมทั้งสิ่งก่อสร้าง 2563

สรุปภาษีที่ดิน63 ภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง 2563 ปัจจุบันประกาศปรับลดปริมาณภาษีที่จำต้องจ่าย 90 เปอร์เซ็นต์ เพื่อทุเลาพิษวัววิด 19 แล้วที่ดินแต่ละจำพวกจำต้องเสียภาษีอากรเยอะแค่ไหน มีแนวทางคำนวณอย่างไร มาดูกัน เช่าคอนโดใกล้ภูเก็ต

สรุปภาษีที่ดิน63

พระ ราช บัญ ญัว่าขาน (พ.ร.บ.) ภาษี ที่ ดิน รวมทั้ง สิ่ง ปลูก สร้าง พ.ศ. 2562 มี ผล บัง คับ ใช้ ใน ปี 2563 เป็น ปี แรก โดย จะ เริ่ม จัด เก็บ ภา ษี ที่ ดิน รวมทั้ง สิ่ง ปลูก สร้าง ใน อัตรา ใหม่ ตั้ง ถึงแม้ว่า วัน ที่ 1 เดือนมกราคม 2563 เป็น ต้นไป อย่าง ไร ก็ ตาม เนื่อง ด้วยสถานที่การณ์การแพร่ระบาดของวัววิด 19 (COVID-19) ส่งผลให้คนไม่ใช่น้อยมายได้รับผลพวงจากสภาวะเศรษฐ ธุระด้วยเหตุผลดังกล่าวห้องประชุมแผนกเมืองที่ปรึกษาตอนวันที่ 2 มิถานายน 2563 ก็เลยลงความเห็นเตียนเห็นชื่นชอบให้ลดภาษีที่ดินแล้วหลังจากนั้นก็สิ่งปลูกสร้างสำหรับปีภาษี 2563 ในอัตรา 90% ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้พอกับว่าเฉพาะในปี 2563 เราจะเสียภาษีอากรก็แค่ 10% เท่านั้นเอง

แล้วบ้าน หรือที่ดินของพวกเรา เข้าเกณฑ์จะต้องเสียภาษีอากรที่ดินด้วยไหม ถ้าหากจะต้องเสียภาษีอากรที่ดินจะคำนวณเช่นไร วันนี้กระปุกดอทคอมจะมาสรุปให้รู้เรื่อง

ผู้ใดจำต้องเสียภาษีอากรที่ดิน

เจ้าของที่ / ผู้ครอบครองสิ่งก่อสร้าง / ผู้ครอบครองห้องเช่า

ผู้ครอบครองเงิน หรือทำประโยชน์ในสินทรัพย์ของเมือง (ที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง)

มีชื่อเป็นเจ้าของ หรืออยู่ในทะเบียนสำมะโนครัว ก่อนวันที่ 1 ม.ค. ของปีนั้น

ดังเช่น แม้ซื้อคอนโดในมิ.ย. 2563 จะยังไม่ต้องเสียภาษีอากรที่ดินในส.ค. 2563 เพราะเหตุว่ามิได้มีชื่ออยู่ในใบสำมะโนครัวก่อนวันที่ 1 เดือนมกราคม 2563 แต่ว่าจำเป็นจะต้องเสียภาษีอากรที่ดินในปี 2564

ที่ดินแต่ละชนิด เสียภาษีอากรเท่าใด

* หมายเหตุ : ข้อมูลต่อแต่นี้ไปเป็นอัตราการเก็บภาษีที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563-2564 ส่วนปีต่อๆไป บางทีอาจพินิจพิเคราะห์เก็บตามอัตราเพดานสูงสุดอีกครั้ง

1. ทำการเกษตร เพดานภาษีสูงสุด 0.15%

ในการใช้ที่ดินเพื่อปลูกข้าว ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ และก็กิจการค้าอื่นจากที่ประกาศระบุ

ดังนี้ คำว่าที่ดินเพื่อการกสิกรรมจึงควรปลูกต้นไม้ดังที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุด้วย อย่างเช่น ถ้าหากปลูกกล้วยจำต้องไม่ต่ำยิ่งกว่า 200 ต้น/ไร่ ปลูกทุเรียน, เงาะ, มะม่วง, มะพร้าว, ลิ้นย่าง, ลำไย จำต้องไม่ต่ำยิ่งกว่า 20 ต้น/ไร่, มะนาว 50 ต้น/ไร่, ยางพารา 80 ต้น/ไร่ ถ้าหากปลูกน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่ถือได้ว่าที่ดินเพื่อการกสิกรรม

กรณีเลี้ยงปศุสัตว์ หรือเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ก็จะมีระบุอัตราอย่างต่ำ ดังเช่นว่า เลี้ยงวัวหรือควาย ในคอกขนาด 7 ตารางเมตร/ตัว รวมทั้งใช้ที่ดิน 1 ตัว ต่อ 5 ไร่, เลี้ยงเป็ดและก็ไก่ 4 ตารางเมตร/ตัว ฯลฯ

อัตราภาษีปี 2563-2564

ราคา 0-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.01% (พอๆกับจำต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 100 บาท)

– ค่าเกิน 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% (พอๆกับจำต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 300 บาท)

– ราคาเกิน 100-500 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% (พอๆกับจะต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 500 บาท)

– ค่าเกิน 500-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.07% (พอๆกับจะต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 700 บาท)

– ค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.10% (พอๆกับจะต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 1,000 บาท)

* กรณีนอกจากและก็ลดภาษี

1. กรณีเป็นบุคคลปกติสำนักงานเกษตร ไม่ต้องเสียภาษีอากรใน 3 ปีแรกที่ข้อบังคับบังคับใช้ (ปี 2563-2565) ส่วนปีที่ 4 เป็นต้นไป (เป็น ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป) ได้รับละเว้น 50 ล้านบาทแรก/เขตหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น แต่ว่าถ้าเกิดเป็นนิติบุคคลจะมิได้รับการงดเว้น

2. เฉพาะปี 2563 ได้ลดภาษี 90% ของปริมาณภาษีที่จำเป็นต้องเสีย อีกทั้งบุคคลปกติและก็นิติบุคคล เพื่อทุเลาพิษ COVID-19

ด้วยเหตุนั้น เมื่อหักค่ายกเว้นแล้วจะได้อัตราภาษีที่ดินเพื่อการกสิกรรมสำหรับบุคคลปกติ ดังต่อไปนี้

ดูเพิ่มเติมที่: ซื้อวิลล่า ภูเก็ต, จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต, วิลล่าภูเก็ตป่าสัก, ขายวิลล่าภูเก็ต, ขายบ้านภูเก็ต, โครงการบ้านภูเก็ต, phuket property

ปี 2563

– บุคคลปกติที่ทำงานเกษตร ไม่ต้องเสียภาษีอากรที่ดิน

– นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของพื้นที่ทำการเพาะปลูก เสียภาษีอากรที่ดินตามอัตราธรรมดา

ปี 2564-2565

– บุคคลปกติที่ทำงานเกษตร ไม่ต้องเสียภาษีอากรที่ดิน

– นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของพื้นที่ทำการเพาะปลูก เสียภาษีอากรที่ดินตามอัตราธรรมดา

ปี 2566 เป็นต้นไป

– บุคคลปกติที่ทำงานเกษตร มีที่ดินค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับการละเว้นภาษี ในกรณีที่ดินมีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท เก็บภาษีส่วนเกิน สูงสุดไม่เกิน 0.15%

– นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของพื้นที่ทำการกสิกรรม เสียภาษีอากรที่ดินตามอัตราธรรมดา

สรุป

พอๆกับว่า ถ้าพวกเรา (บุคคลปกติ) มีที่ดินทำการกสิกรรมที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ก็จะได้รับการงดเว้นไปโดยปริยาย ไม่ต้องเสียภาษีอากรเลยสักปี

อ่านเพิ่มเติม: Villas in Pasak. POOL VILLA PHUKET. Pool Villa. SALE VILLA. PHUKET VILLA. Pool villas. Villas Phuket. VILLA FOR RENT. buy villa phuket. วิลล่าราคาถูกภูเก็ต. วิลล่าภูเก็ต. บ้าน. ขายบ้าน

ดูเพิ่มเติมที่: RENT AND BUY VILLA PHUKET. PHUKET VILLA. Sale Villas Phuket (RU). POOL VILLA PHUKET.