เอกสารสำหรับกู้บ้าน

เอกสารสำหรับกู้บ้าน จัดแจงเอกสารขอสินเชื่อบ้านไม่ยาก

เอกสารสำหรับกู้บ้าน ภายหลังสัญจรหาที่พักอาศัยอยู่พักหนึ่งบ้าน ในบรรดาตัวเลือกทั้งปวงผู้บริโภคจะสามารถตกลงใจเลือกบ้านที่เหมาะสมกับตัวเองได้ในสุดท้าย อีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญเป็น การขอสินเชื่อ

ซึ่งความรวดเร็วและก็การไตร่ตรองอนุมัตินั้นเริ่มตั้งแต่การยื่นเอกสารกู้ซื้อบ้านที่ถูกแล้วก็ครบบริบรูณ์ วิลล่าภูเก็ตซึ่งการเตรียมเอกสารการขอสินเชื่อบ้านนั้นไม่ยุ่งยากเกินความสามารถของผู้บริโภคบ้านมือใหม่อาทิเช่นคุณ ลองมองกันว่าเอกสารการขอสินเชื่อบ้านมีอะไรบ้าง

5 ขั้นตอนกู้ยืมซื้อบ้าน คอนโด

 • ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมเงินให้พร้อมก่อนกู้ซื้อที่อยู่ที่อาศัย
 • ขั้นตอนที่ 2 ค่าตอบแทนรายเดือนเท่านี้กู้ยืมเงินซื้อบ้าน คอนโด ได้เท่าไร
 • ขั้นตอนที่ 3 แนวทางเลือกดอกสินเชื่อกู้ซื้อที่พักที่อาศัย
 • ขั้นตอนที่ 4 กู้หนี้ยืมสินซื้อบ้าน คอนโด จะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง (ในตอนนี้คุณอยู่ตรงนี้)
 • ขั้นตอนที่ 5 กู้หนี้ยืมสินซื้อบ้าน คอนโด ไม่ผ่าน ทำเช่นไร

เอกสารกู้ซื้อบ้านมีอะไรบ้าง

การขอสินเชื่อบ้าน สามารถแบ่งเอกสารกู้ซื้อบ้านออกเป็น 3 กรุ๊ป ดังนี้

เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารที่จะระบุตัวตนว่าคนที่กู้เป็นผู้ใดกัน บ้านจัดสรรและก็อาศัยอยู่อยู่ที่แห่งไหน เอกสารในกรุ๊ปที่ 1 ซึ่งผู้ขอสินเชื่อจำเป็นต้องตระเตรียมเพื่อยื่นประกอบกิจการพิเคราะห์ขอสินเชื่อมีดังนี้

 • 1. บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐPhuket Villa จัดแจงให้พร้อมทั้งยังต้นฉบับแล้วก็สำเนา
 • 2. ใบสำมะโนครัวฉบับเจ้าของบ้าน อีกทั้งต้นฉบับและก็ซีร็อกทุกหน้า
 • 3. ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือแปลงสกุล ให้ตระเตรียมใบขึ้นทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อและก็ชื่อสกุลบ้านสไตล์มินิมอลทั้งยังต้นฉบับรวมทั้งสำเนา ใช้ทั้งผองไม่ว่าจะมีการแปลงชื่อจำนวนกี่ครั้ง
 • 4. กรณีแต่งงาน จัดแจงทะเบียนสมรส อีกทั้งต้นฉบับและก็สำเนา
 • 5. กรณีหย่า จัดเตรียมทะเบียนหย่า ทั้งยังต้นฉบับรวมทั้งสำเนา
 • 6. กรณีคู่บ่าวสาวเสียชีวิต จัดแจงมรณะบัตรของคู่บ่าวสาว วิลล่าในป่าตองทั้งยังต้นฉบับแล้วก็สำเนา
 • 7. กรณีแยกกันอยู่กับคู่บ่าวสาว จัดแจงใบแจ้งความแยกกันอยู่ ทั้งยังต้นฉบับรวมทั้งสำเนา

กรุ๊ปที่ 2 เอกสารโชว์ทางด้านการเงิน

เอกสารชุดนี้จะให้ข้อมูลด้านรายได้แล้วก็สมรรถนะสำหรับเพื่อการผ่อนส่งของผู้ขอสินเชื่อ รวมถึงหลักทรัพย์ต่างๆ

กรณีเป็นพนักงานประจำขึ้นตรงต่อหน่วยงาน ให้จัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • 1. ใบรับรองค่าจ้างรายเดือน ฉบับจริง
 • 2. เพย์เมนต์สลิปค่าตอบแทนรายเดือน วิลล่า ราคาถูกภูเก็ตหรือใบแจ้งการจ่ายค่าจ้างจากหน่วยงานย้อนไป 3 เดือน ฉบับจริงรวมทั้งสำเนา
 • 3. สมุดบัญชีแสดงรายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน อีกทั้งฉบับจริงและก็สำเนา
 • 4. กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด บ้านวิลล่าภูเก็ตให้ตระเตรียมแบบแสดงรายการภาษีรายได้รายปีหรือใบรับรองการหักภาษีในที่จ่าย (50 ทวิ) ทั้งยังต้นฉบับและก็สำเนา

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้ตระเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • 1. สำเนาทะเบียนการค้า ทะเบียนการค้าขาย บ้านพูลวิลล่า ภูเก็ตหรือใบรับรองการเขียนทะเบียนนิติบุคคล (หนังสือบริคณห์สนธิ) ในกรณีที่มีการขึ้นทะเบียน
 • 2. สมุดบัญชีแสดงการเดินบัญชีย้อนไป 12 เดือนโครงการบ้านภูเก็ต อีกทั้งบัญชีส่วนตัวและก็บัญชีธุรกิจการค้า ทั้งยังฉบับจริงแล้วก็สำเนา
 • 3. บัญชีธนาคารบัญชีกระแสรายวันที่แสดงรายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน และก็วงเงินเบิกเกินบัญชี
 • 4. หลักฐานอื่นๆเกี่ยวกับธุรกิจการค้า ได้แก่ รูปกิจการค้า 5 ภาพ รายนามผู้ถือหุ้น บ้านภูเก็ตงบการเงิน หลักฐานรายได้และก็สินทรัพย์อื่นๆหลักฐานแสดงการเสียภาษีอากร (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 30) ฯลฯ

กรณีดำรงชีพอิสระ ให้จัดแจงเอกสารดังต่อไปนี้

 • 1. บัญชีธนาคารแสดงรายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน อีกทั้งฉบับจริงรวมทั้งสำเนา
 • 2. เอกสารสิทธิ์ประกอบวิชาชีพ อาทิเช่น หมอ หมอฟัน เภสัชกร วิศวกร ทนายความ คนเขียนแบบ ฯลฯ

กรุ๊ปที่ 3 เอกสารแสดงเนื้อหาหลักทรัพย์

สำหรับการขอสินเชื่อบ้านนั้นสถาบันการเงินจะถือเอาอสังหาริมทรัพย์ที่กู้หนี้ยืมสินไปซื้อนั้นมาเป็นประกัน ด้วยเหตุดังกล่าวเอกสารที่แสดงเนื้อหาหลักทรัพย์ก็คือ เอกสารที่เจาะจงถึงอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ

 • 1. ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งก่อสร้าง ยกตัวอย่างเช่น บ้าน ทาว์นเฮ้าส์ ตึกการขาย ฯลฯ บ้านพูลวิลล่า ภูเก็ต ให้จัดแจงสำเนาเอกสารสิทธิที่ดิน โฉนดที่ดิน (นางสาว 4 จังหวัด) หรือหนังสือแสดงสิทธิ์ใน ที่ดิน (นางสาว 3 กรัม) ก๊อบปี้ทุกหน้าปริมาณ 2 ชุด
 • 2. ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์เป็นแฟลต ให้จัดเตรียมหนังสือแสดงเจ้าของห้องพัก (อำเภอช. 2) ซีร็อกทุกหน้า ปริมาณ 2 ชุด
 • 3. แผนที่ตั้งอย่างสังเขปของอสังหาริมทรัพย์
 • 4. ภาพถ่ายของอสังหาริมทรัพย์
 • 5. สำเนาคำสัญญาจะซื้อจะขาย รวมทั้งข้อตกลงเงินมัดจำ หรือหลักฐานการจ่ายเงินดาวน์
 • 6. ในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์มือสอง เป็นการซื้อต่อที่มิได้ซื้อโดยตรงจากแผนการแบ่งสรร ให้ตระเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้งทะเบียนสำมะโนครัวของผู้จะขาย
 • 7. สำเนาหนังสือแสดงเจ้าของสิ่งก่อสร้าง อย่างเช่น สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด. 13) เอกสารสิทธิ์ก่อสร้างบ้าน ใบคำขอให้ช่วยเหลือเลขที่บ้าน ฯลฯ

กรณีมีผู้กู้ร่วม ให้ผู้กู้ร่วมทุกคนเตรียมพร้อมเอกสารในกรุ๊ปที่ 1 เอกสารประจำตัวผู้ขอสินเชื่อ และก็เอกสารในกรุ๊ปที่ 2 เอกสารโชว์ทางด้านการเงิน ตามขั้นตอนการแล้วก็เนื้อหาที่ให้ไว้ข้างบน

ภายหลังจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดทั้งปวงเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว วิลล่า ราคาถูกภูเก็ต ผู้ขอสินเชื่อควรจะพิจารณาเอกสารอีกรอบเพื่อความมั่นใจว่าเอกสารการขอสินเชื่อบ้านนั้นถูกจัดแจงไว้อย่างแม่นยำและก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว อีกทั้งเอกสารที่ปรารถนาต้นฉบับไปแสดงและก็เอกสารที่ใช้สำเนา ให้ผู้ขอสินเชื่อเซ็นยืนยันสำเนาถูกทุกฉบับ

อย่างไรก็แล้วแต่ ถึงแม้ว่าผู้ขอสินเชื่อจะจัดแจงเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายการแล้ว แต่ว่าสถาบันการเงินมีสิทธิเรียกขอเอกสารหรือหลักฐานอื่นๆเพิ่ม ประกอบกิจการใคร่ครวญอนุมัติสินเชื่อ Phuket Villa ในกรณีแบบนี้ผู้กู้ควรจะรีบปฏิบัติการนำเอกสารส่งต่อข้าราชการสินเชื่อด้านใน 3 วัน เพื่อความเกี่ยวเนื่องของกรรมวิธีไตร่ตรอง

สรุป

สำหรับคนที่กำลังจัดแจงกู้ซื้อบ้าน สามารถมองอัปเดตอัตราค่าดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน เทียบดอกของแต่ละแบงค์กันก่อนที่จะตัดสินใจยื่นกู้สินเชื่อบ้านเหมาะนี่